Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
Naamloos
Naamloos Home | Profile | Archives

RFID, innovatie of privacyschending?17/4/2009

Volgens de een is het de toekomst, volgens de ander is het schending van de privacy. Maar wat is het dan?

RFID staat voor Radio Frequency Identification, ofwel identificatie door middel van radiosignalen. Allereerst is een zogenaamde RFID-tag nodig. Deze tag bevat een kleine chip met een antenne die gegevens kan verzenden. Een reader kan deze informatie vervolgens aflezen. De tag kan unieke informatie bevatten waardoor het object waar hij aan is bevestigd kan worden geïdentificeerd door de scanner. Het bereik van een standaard RFID-tag is 30cm. Het gaat dus om korte afstanden. Duurdere tags kunnen een groter bereik hebben, of zelfs gegevens ontvangen en verwerken.

De techniek bestaat al geruime tijd. Het Engelse leger gebruikte RFID in de tweede wereldoorlog om eigen vliegtuigen te onderscheiden van vijandige. De toen nog dure technologie is inmiddels verbetert, en goedkoper te produceren, zodat het steeds meer functies in onze huidige samenleving gaat vervullen. Dit zijn een aantal toepassingen:

-          In het Academisch Ziekenhuis Akita in Japan worden RFID-tags toegevoegd aan patiënten, verplegend personeel en medicatie, zodat een systeem kan registreren wie wat waarmee doet. Zodra het fout gaat kan het systeem een signaal geven. Hierdoor kunnen medische blunders worden voorkomen.

-          De Baja Beach Club in Rotterdam brengt bij hun VIP-gasten een kleine RFID-tag onderhuids in, waarmee zij gratis toegang hebben en rekeningen kunnen betalen.

-          Veel logistieke bedrijven gericht op de supply chain, maken gebruik van RFID door alle verpakkingen te voorzien van een tag. Hierdoor kunnen hele goederenstromen in kaart worden gebracht, wat ideaal is voor bijvoorbeeld de verwerking en transport van voedingsmiddelen.

Dergelijke toepassingen hebben een positieve invloed op ons dagelijks leven, maar verschillende projecten gaan verder en willen meer. Zo zijn er ideeën om met behulp van RFID het koopgedrag van mensen in supermarkten te registreren, en aan de hand hiervan hun persoonlijke aanbiedingen op hun telefoon geven wanneer zij zich in bepaalde gedeelten van de winkel begeven. Ook dit kan handig zijn, maar velen ervaren dit en soortgelijke projecten als een ware inbreuk op de privacy. De komende jaren zal de techniek doorontwikkelen en op meerdere manieren worden toegepast. De grens zal hiermee vele malen overschreden worden, en er zullen er een groot aantal onenigheden en rechtszaken ontstaan. Waar deze grens precies ligt zal ook daarmee duidelijk worden.

0 Comments | Post Comment | Permanent Link